Gdańska Galeria Zmysłów

W środę, 21 lutego uczniowie klasy 3a zwiedzali muzeum w ciemności. To było ciekawe doświadczenie!
 Ideą Gdańskiej Galerii Zmysłów jest poznanie rzeczywistości osób niewidomych za pomocą wszystkich zmysłów, z wyjątkiem wzroku. W ten sposób osoby widzące mają okazję doświadczyć,  z czym mierzą się w swojej codzienności osoby niewidome i niedowidzące.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Kota

 Pięć uśmiechniętych, przebranych za koty dziewczynek ustawionych w kole na szkolnym korytarzu. W tle grupa innych dzieci, ściany, okna, drzwi.17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Celebrowanie tego święta ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na los bezpańskich zwierząt oraz propagowanie i inicjowanie działań na ich rzecz.
Cała społeczność szkolna ma okazję włączyć się w zbiórkę potrzebnych rzeczy dla kotów, podopiecznych Schroniska Promyk.

Czytaj dalej

L jak liście

Dwie prace plastyczne. Z lewej strony dąb, z prawej brzoza. Pień drzewa narysowany, korona wyklejona suchymi liśćmi dębu i brzozy.Uczniowie klasy 3a najpierw udali się na spacery w celu poszukiwania najciekawszych okazów liści. Następnie odpowiednio przygotowane liście ususzyli i przygotowali „zielniki”. Wszystkie liście rozpoznali i podpisali nazwy drzew, z których pochodzą. W sali została przygotowana edukacyjna gazetka, która ma na celu utrwalanie nazw oraz rozpoznawanie gatunków drzew. Na podkreślenie zasługuje  kreatywność uczniów.
Na pierwszym planie siedzi kilku uczniów. Za nimi widoczne są dwa stoły, na których wyłożone liście przyklejone do kartek. Reszta uczniów stoi w półkolu za stołami. Kilku podopiecznych trzyma w dłoniach zielniki, inni ususzone liście.W tle meble.
 Do dużej tablicy korkowej przyczepione są białe kartki, a na nich ususzone liście z podpisami. W dolnej części tablicy widoczne są inne prace: wycięte i ozdobione małe jeże oraz kolorowe liście z papieru.
 Dwie prace plastyczne. Z lewej strony dąb, z prawej brzoza. Pień drzewa narysowany, korona wyklejona suchymi liśćmi dębu i brzozy.

Warsztaty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji

Kilka uczennic stoi przed zawieszonym na tablicy planem dzielnicy. Dwie z nich przyklejają do planu naklejkiOd 2017 roku na Starym Chełmie realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji. Koordynator projektu, Biuro Rozwoju Gdańska, współpracuje z lokalnymi środowiskami w każdym z podobszarów rewitalizacji: z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, szkołami. W tym roku Gminny Program Rewitalizacji jest aktualizowany. Czytaj dalej

Konkurs ładnego pisania dla klas II-III „Wokół Konstytucji 3 Maja”- rozstrzygnięty

Laureaci konkursu stoją w rzędzie na środku sali gimnastycznej. W dłoniach trzymają dyplomy i nagrody. Przy uczniach stoi pani dyrektor, która trzyma w ręku mikrofon. Obok stoi pani wicedyrektor. W tle dekoracja z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.Jury brało pod uwagę ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną, a także właściwe łączenie liter. Uwzględniając te kryteria wyniki prezentują się następująco: Czytaj dalej

Wiosna i ptaki

Dzieci ustawione w dwóch rzędach, jeden stoi, drugi kuca. Dwie stojące dziewczynki trzymają wspólnie karmnik. W tle drzewa i boisko szkolne.Ptaki można dokarmiać w okresie jesienno-zimowym, kiedy pogoda nie sprzyja poszukiwaniom pożywienia. Wraz z nadejściem wiosny, nasi skrzydlaci przyjaciele powinni sami korzystać z pokarmów, które znajdują się w ich otoczeniu. W związku z powyższym uczniowie klasy 2a zdjęli już karmnik, który codziennie uzupełniali porcją świeżego i zdrowego pokarmu.Dziękujemy Rodzicom i Uczniom klasy 2a za pomoc w realizacji tego projektu. Czytaj dalej