Nasi nauczyciele

DYREKCJA SZKOŁY
Nazwisko i imię Stanowisko
DEPTAŁA BARBARA Dyrektor
KOWALSKA WIOLETTA Wicedyrektor
GOŁĘBIEWSKA KRYSTYNA Wicedyrektor
PEDAGOG
Nazwisko i imię Stanowisko
PAWŁOWSKA ILONA Pedagog
KAWALA MARIA Pedagog
BIBLIOTEKA
Nazwisko i imię Stanowisko
FILIŃSKA KATARZYNA Nauczyciel bibliotekarz
STOLTMANN ANNA Nauczyciel bibliotekarz
LOGOPEDA
Nazwisko i imię Stanowisko
OGLĘCKA ALEKSANDRA Logopeda
ŚWIETLICA SZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
DAROSZEWSKA KATARZYNA Wychowawca świetlicy
DZIAŁYŃSKA ELŻBIETA Wychowawca świetlicy
GĄSIORKIEWICZ KAROLINA Wychowawca świetlicy
KAWALA MARIA Wychowawca świetlicy
LIS EDYTA Wychowawca świetlicy
ŁASKARZEWSKA KRZYSZTOFA Wychowawca świetlicy
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Nazwisko i imię Stanowisko
BASZYŃSKA MAGDALENA Nauczyciel wychowania fizycznego
KOWALCZUK IWONA Nauczyciel wychowania fizycznego
MOSTOWSKA KATARZYNA Nauczyciel wychowania fizycznego
MOSZYK KACPER Nauczyciel wychowania fizycznego
PESTKA MACIEJ Nauczyciel wychowania fizycznego
SAMUJŁO BEATA Nauczyciel wychowania fizycznego
JĘZYK POLSKI
Nazwisko i imię Stanowisko
BOLUK-SOBOLEWSKA JOLANTA Nauczyciel języka polskiego
JAGODZIŃSKA AGNIESZKA Nauczyciel języka polskiego
KOWALSKA WIOLETTA Nauczyciel języka polskiego
LACH NATALIA Nauczyciel języka polskiego
LISSOWSKA MONIKA Nauczyciel języka polskiego
WOJSŁAW BEATA Nauczyciel języka polskiego
JĘZYK ANGIELSKI
Nazwisko i imię Stanowisko
BRZESKA AGATA Nauczyciel języka angielskiego
CZERNIGOWSKA MARTA Nauczyciel języka angielskiego
SZCZUCKA MARTA Nauczyciel języka angielskiego
RADOCHOŃSKI DARIUSZ Nauczyciel języka angielskiego
JĘZYK NIEMIECKI
Nazwisko i imię Stanowisko
KLEWEK MONIKA Nauczyciel języka niemieckiego
MATEMATYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
DĘBICKA SYLWIA Nauczyciel matematyki
PIANOWSKI BARTOSZ Nauczyciel matematyki
WALA AGNIESZKA Nauczyciel matematyki
WOJCIECHOWSKA ELŻBIETA Nauczyciel matematyki
FIZYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
KŁUJSZO MARIUSZ Nauczyciel fizyki
CHEMIA
Nazwisko i imię Stanowisko
NOWAK ELWIRA Nauczyciel chemii
HISTORIA
Nazwisko i imię Stanowisko
SOBIESZCZAŃSKI ANDRZEJ Nauczyciel historii
STELMASZEWSKI ADAM Nauczyciel historii
GEOGRAFIA
Nazwisko i imię Stanowisko
WYSZOMIRSKI PATRYK Nauczyciel geografii
PRZYRODY/BIOLOGIA
Nazwisko i imię Stanowisko
RADZIMIŃSKA MARTA Nauczyciel przyrody
WENDT EWA Nauczyciel przyrody
MUZYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
CIOMBOR BEATA nauczycie muzyki
INFORMATYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
BIERNACKA AGNIESZKA Nauczyciel informatyki
TECHNIKA I PLASTYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
PASZKIEWICZ MAŁGORZATA nauczyciel techniki
SIEMASZKO EWA nauczyciel techniki i plastyki
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
BURYSZ EWA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GÓRSKA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GOŁĘBIEWSKA KRYSTYNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KLEINOWSKA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
RELISZKO MARIA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
SOWA MAŁGORZATA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
WARDYN MARIA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
WYRZYKOWSKA MARIOLA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
PIASECZNA ANNA Nauczyciel przedszkola
WACHOWSKA -ŻENNI AGNIESZKA Nauczyciel przedszkola
RELIGIA
Nazwisko i imię Stanowisko
POKRYWKA KATARZYNA Nauczyciel Katecheta
GÓRSKI DOMINIK Nauczyciel Katecheta
ETYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
HAPKA-KIEDROWSKA KAROLINA Nauczyciel etyki
STELMASZEWSKI ADAM Nauczyciel etyki
WSPOMAGANIE ROZWOJU
Nazwisko i imię Stanowisko
DERDZIŃSKA AGNIESZKA Nauczyciel wspomagający
PASZKIEWICZ MAŁGORZATA Nauczyciel wspomagający
RATAJCZAK ALICJA Nauczyciel wspomagający
DORADZTWO ZAWODOWE
Nazwisko i imię Stanowisko
LIS EDYTA Nauczyciel doradca zawodowy
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Nazwisko i imię Stanowisko
HAPKA-KIEDROWSKA KAROLINA Nauczyciel EDB
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Nazwisko i imię Stanowisko
RADZIMIŃSKA MARTA Nauczyciel WDŻ