Nasi nauczyciele

 

DYREKCJA SZKOŁY
Nazwisko i imię Stanowisko
DEPTAŁA BARBARA Dyrektor
KOWALSKA WIOLETTA Wicedyrektor
RADZIMIŃSKA MARTA Wicedyrektor
PEDAGOG
Nazwisko i imię Stanowisko
PAWŁOWSKA ILONA Pedagog
OGLĘCKA ALEKSANDRA Pedagog specjalny
PSYCHOLOG
Nazwisko i imię Stanowisko
SZWARC AGNIESZKA Psycholog
BIBLIOTEKA
Nazwisko i imię Stanowisko
BORKOWSKA ANNA Nauczyciel bibliotekarz
PAWEŁCZAK ZDZISŁAWA Nauczyciel bibliotekarz
LOGOPEDA
Nazwisko i imię Stanowisko
OGLĘCKA ALEKSANDRA Logopeda
ŚWIETLICA SZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
DURASIEWICZ IZABELA Wychowawca świetlicy
GĄSIORKIEWICZ KAROLINA Wychowawca świetlicy
KAWALA MARIA Wychowawca świetlicy
LIS EDYTA Wychowawca świetlicy
ŁASKARZEWSKA KRZYSZTOFA Wychowawca świetlicy
PIERZAKOWSKA KATARZYNA Wychowawca świetlicy
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Nazwisko i imię Stanowisko
KOWALCZUK IWONA Nauczyciel wychowania fizycznego
MOSTOWSKA KATARZYNA Nauczyciel wychowania fizycznego
PESTKA MACIEJ Nauczyciel wychowania fizycznego
ZIÓŁKO AGNIESZKA Nauczyciel wychowania fizycznego
JĘZYK POLSKI
Nazwisko i imię Stanowisko
KOWALSKA WIOLETTA Nauczyciel języka polskiego
LACH NATALIA Nauczyciel języka polskiego
LISSOWSKA MONIKA Nauczyciel języka polskiego
WOJSŁAW BEATA Nauczyciel języka polskiego
JĘZYK ANGIELSKI
Nazwisko i imię Stanowisko
BRZESKA AGATA Nauczyciel języka angielskiego
CZERNIGOWSKA MARTA Nauczyciel języka angielskiego
SZCZUCKA MARTA Nauczyciel języka angielskiego
JĘZYK NIEMIECKI
Nazwisko i imię Stanowisko
GÓRSKA JOANNA Nauczyciel języka niemieckiego
MATEMATYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
PAPUŻYŃSKA SYLWIA Nauczyciel matematyki
WIDANKA ELŻBIETA Nauczyciel matematyki
WOJCIECHOWSKA ELŻBIETA Nauczyciel matematyki
FIZYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
MLEK CZESŁAW Nauczyciel fizyki
CHEMIA
Nazwisko i imię Stanowisko
PIOTROWSKA-FALANDYSZ MONIKA Nauczyciel chemii
HISTORIA I WOS
Nazwisko i imię Stanowisko
SOBIESZCZAŃSKI ANDRZEJ Nauczyciel historii
GEOGRAFIA
Nazwisko i imię Stanowisko
WYSZOMIRSKI PATRYK Nauczyciel geografii
PRZYRODA/BIOLOGIA
Nazwisko i imię Stanowisko
RADZIMIŃSKA MARTA Nauczyciel biologii
WENDT EWA Nauczyciel przyrody
MUZYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
EJNIK DANIEL nauczycie muzyki
INFORMATYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
BIERNACKA AGNIESZKA Nauczyciel informatyki
TECHNIKA I PLASTYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
SIEMASZKO EWA nauczyciel techniki i plastyki
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
DALKOWSKA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GOLA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GOŁĘBIEWSKA KRYSTYNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
GÓRSKA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
HAPKA-KIEDROWSKA KAROLINA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KLEINOWSKA JOANNA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
RELISZKO MARIA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
SOWA MAŁGORZATA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
WARDYN MARIA nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Nazwisko i imię Stanowisko
DAROSZEWSKA KATARZYNA Nauczyciel przedszkola
PIASECZNA ANNA Nauczyciel przedszkola
WACHOWSKA -ŻENNI AGNIESZKA Nauczyciel przedszkola
WRONA WERONIKA Nauczyciel przedszkola
RELIGIA
Nazwisko i imię Stanowisko
POKRYWKA KATARZYNA Nauczyciel Katecheta
GÓRSKI DOMINIK Nauczyciel Katecheta
ETYKA
Nazwisko i imię Stanowisko
LISOWSKA MONIKA Nauczyciel etyki
WSPOMAGANIE ROZWOJU
Nazwisko i imię Stanowisko
PASZKIEWICZ MAŁGORZATA Nauczyciel wspomagający
RATAJCZAK ALICJA Nauczyciel wspomagający
ROGOZIŃSKA JOANNA Nauczyciel wspomagający
DORADZTWO ZAWODOWE
Nazwisko i imię Stanowisko
LIS EDYTA Nauczyciel doradca zawodowy
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Nazwisko i imię Stanowisko
HAPKA-KIEDROWSKA KAROLINA Nauczyciel EDB
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Nazwisko i imię Stanowisko
RADZIMIŃSKA MARTA Nauczyciel WDŻ