O szkole

budowaSzkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku powstała 1 września 1957 roku. Nowy obwód szkolny powstał z wydzielonych ulic, wcześniej należących do Szkoły Podstawowej nr 13. Organizatorem, a zarazem pierwszym Kierownikiem był Zygmunt Soiński,a jego zastępcą został Włodzimierz Koreńczuk. W nowym budynku szkolnym powstało 15 izb lekcyjnych oraz 4 dodatkowe pomieszczenia: gabinet fizyko – chemiczny, biologiczny oraz świetlica i sala gimnastyczna.

budowa1Naukę rozpoczęło 650 uczniów w 17 oddziałach klas I – VII, a Grono Pedagogiczne liczyło 19 nauczycieli i wychowawców.
Warunki pracy były bardzo trudne. Klasy liczyły po 40 uczniów. Brakowało podstawowych pomocy naukowych, sprzętu szkolnego oraz wyposażenia gabinetów przedmiotowych. W związku z tym nauka odbywała się na dwie zmiany. Biblioteka szkolna liczyła 750 książek. Działała także świetlica, która obejmowała dożywianiem i opieką 129 uczniów.

Na terenie szkoły powołano organizacje szkolne.
Były to:

  • prężnie działający Związek Harcerstwa Polskiego, którego opiekunką była Halina Zajęcka
  • Szkolne Koło Odbudowy Warszawy prowadzone przez Irenę Górską
  • Szkolna Kasa Oszczędności kierowana przez Danutę Kroll
  • Liga Przyjaciół Żołnierza pod opieką Miranii Bieleckiej

budowa2Pierwsze zakończenie roku szkolnego odbyło się 24 czerwca 1958 r. i po raz pierwszy mury szkoły opuściło 27 absolwentów. Przez wiele lat szkoła miała trudności lokalowe ze względu na duży ruch demograficzny i ciągłe zmiany organizacyjne. 1 września 1984 roku Dyrektorem Szkoły została pani mgr Barbara Skierkowska.

 

budowa3W 1967 roku patronat nad szkołą objęła Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza. 10 czerwca w związku z obchodami 10 rocznicy powstania szkoły nadano jej imię Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Z tej okazji cztery dni później wmurowano przy wejściu do szkoły okolicznościową tablicę pamiątkową.
Owocna współpraca z Patronem trwała do roku 1990. W 1991 roku miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza zajęła Straż Graniczna. Więcej na ten temat w dziale O Patronie.

Nowy okres rozwoju rozpoczął się wraz z objęciem funkcji Dyrektora Szkoły przez panią mgr Barbarę Deptałę 1 maja 2008 roku. W SP47 przeprowadzono szereg inwestycji oraz zmian, które wprowadziły ją w XXI wiek. Dynamiczny rozwój szkoły, zaangażowanie nauczycieli zaowocowały licznymi sukcesami oraz uznaniem w środowisku lokalnym.