Program aktywności dla zdrowia „FitKlasa”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 wzięła udział w pilotażowym programie zorganizowanym przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wydział Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku. Program wprowadza zmiany formy zajęć aktywności fizycznej dla dzieci klas 0-III, które dotychczas były prowadzone w formule gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania formy, objętości i intensywności podejmowane przez dzieci aktywności do potrzeb zdrowotnych pokolenia XXI w. Podstawowym celem zmiany jest zwiększenie u dzieci wysiłków o średniej i umiarkowanej intensywności, które kształtują sprawność krążeniowo – oddechową, a tym samym obniżają ryzyko chorób sercowo – naczyniowych, otyłości i cukrzycy. 
Ponadto program zakłada zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu oraz poprawę zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów. Program na celu również zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie 

W programie wzięło udział 100% uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku. Rodzice uczniów wyrazili pisemną zgodę na udział w programie oraz nie mieli przeciwskazań medycznych do wychowania fizycznego.  

Program był realizowany w ciągu całego roku szkolnego w wymiarze 1 godz, tygodniowo na zajęciach w szkole. Uczniowie podczas tych zajęć prowadzili FitNotesy, w których zaznaczali swoje „sukcesy”, czyli potwierdzali wykonanie kolejnych zadań. Natomiast poza szkołą, w domu uczniowie prowadzili FitKalendarz, w którym zaznaczały przestrzeganie (lub nie) czterech zasad zdrowego stylu życia: bycia aktywnym fizycznie, picia wody w miejsce słodzonych napojów, nieprzekraczanie dwóch godzin tzw. screen hours, należnej długości snu (8-10 godzin). Na koniec roku szkolnego najbardziej aktywni uczniowie otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w działaniu na rzecz swojego zdrowia.