NPRC

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek  roku 2022

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC), który ma na celu rozwijać zainteresowania czytelnictwa uczniów, a także wzmacniać rolę biblioteki szkolnej.
Przyznana dotacja obejmuje realizację Priorytetu 3. Kierunek interwencji 3.2. Biblioteka planuje zakup nowości wydawniczych, książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz elementów wyposażenia biblioteki. Kwota dotacji to 12000zł, wkład własny 3000zł.

Robimy zakupy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

Jesteśmy już po konsultacjach dotyczących propozycji zakupu książek z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Obecnie biblioteka naszej szkoły jest w trakcie dokonywania zakupów nowości wydawniczych oraz innych proponowanych książek dla dzieci i młodzieży. Dzięki nabytym publikacjom wzbogacimy nasz księgozbiór. Do ekspozycji atrakcyjnych książek posłuży nam nowo zakupiony regał, również kupiony z programu NPRC.

Szczegółowy opis wydarzeń promujących czytelnictwo w naszej szkole  jest zamieszczonany na bieżąco w zakładce Biblioteka –> wydarzenia