Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Duży napis Obiady, po lewej stronie napisu oraz nad nim różne warzywaWARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Uczeń może korzystać z posiłków wyłącznie po podpisaniu umowy obiadowej. Umowa obiadowa powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego i złożona w dwóch egzemplarzach do skrzynki umieszczonej przy wejściu szkoły bądź przesłana na email: obiady.sp47@gmail.com Czytaj dalej

Płatności za obiady – maj 2023

Informujemy, że kwota do zapłaty za obiady za miesiąc maj 2023 r. wynosi:

  • klasy „0” oraz dzieci zgłoszone na opiekę świetlicową w dniach (23, 24, 25 maja) – 99,00zł
    (18 dni x 5,50 zł = 99,00 zł),
  • klasy 1 – 8 – 82,50zł
    (15 dni x 5,50 zł = 82,50 zł)

Termin płatności: do 5 maja 2023 r.

Skip to content