Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Duży napis Obiady, po lewej stronie napisu oraz nad nim różne warzywaWARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Uczeń może korzystać z posiłków wyłącznie po podpisaniu umowy obiadowej. Umowa obiadowa powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego i złożona w dwóch egzemplarzach do skrzynki umieszczonej przy wejściu szkoły bądź przesłana na email: obiady.sp47@gmail.com Czytaj dalej

Skip to content