Oferta logopedy pani Aleksandry Oglęckiej

Terapią logopedyczną objęte są dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia prowadzone są na podstawie wstępnej diagnozy indywidualnie lub poprzez terapię grupową. Ich celem jest stymulowanie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Praca z dziećmi ma charakter zabawowy i przebiega w kilku etapach, w zależności od rodzaju zaburzenia. Warunkiem powodzenia terapii jest systematyczność i właściwa częstotliwość utrwalania zdobytych umiejętności, dlatego przedłużeniem pracy logopedycznej są ćwiczenia prowadzone z dzieckiem w domu. Należy je powtarzać w różnych sytuacjach i konfiguracjach. Jeśli dziecko wie, jakie ma ćwiczenie wykonać, nie musimy wygospodarowywać specjalnego czasu. Dla potrzeb niektórych ćwiczeń możemy np. wykorzystać spacer.

Trzeba o nich po prostu pamiętać 🙂

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek 11.05 – 16.35

Wtorek 10.10 – 16.35

Środa 10.10 – 16.35

Czwartek 8.20 – 14.00

Piątek 8.20 – 12.55

Prowadząca:
mgr Aleksandra Oglęcka – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny