Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA

1.Regulamin korzystania z podręczników

2. Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik – SP 47

3. Umowa użyczenia formularz zał 1 [cyfrowa]

 Umowa użyczenia podręczników do wydrukowania i wypełnienia ręcznie zał.1

4. Ceny podręczników 2021 2022 zał.2

COVID19 – procedury

1.Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

4.PROCEDURY-Covid-SP-47

5. Nie-posyłaj-do-szkoły-i-placówki-chorego-dziecka

6. Organizuj-dziecku-jak-najwięcej-czasu-na-świeżym-powietrzu

7.Poinformuj-szkołę-jeśli-domownicy-są-objęci-kwarantanną

8. Przestrzegaj-regulaminu-funkcjonowania-szkoły-w-czasie-epidemii

9. Przypomnij-dziecku-zasady-bezpieczeństwa-podczas-posiłków

10. Przypomnij-dziecku-że-zasady-bezpieczeństwa-obowiązują-przed-lekcjami-i-po-nich

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj-na-bieżąco-informacje-od-dyrektora-szkoły-lub-nauczycieli

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1.Instrukcja logowania do GPE

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut 2021

2.Regulamin Samorządu Uczniowskiego

STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Regulamin stołówki szkolnej 2021 2022

2.UMOWA-NA-POSILKI 2021 2022

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej (REZYGNACJA z obiadów)

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2. ZAŁĄCZNIK 1 Karta zapisu do świetlicy (wersja dla osób niewidomych i niedowidzących)

3. ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie o zatrudnieniu

4. ZAŁĄCZNIK 3 Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

5. ZAŁĄCZNIK 4 Upoważnienia do samodzielnego opuszczania świetlicy

6. ZAŁĄCZNIK 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

7. ZAŁĄCZNIK 6 Procedura postępowania – nietrzeźwy opiekun

8. ZAŁĄCZNIK 7 Kodeks świetlicy