Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA

1.Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik-SP 47

COVID19 – procedury

1. Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

4. Procedura na wypadek wystąpienia zagrożenia COVID19

5. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

6. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

7. Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

8. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

9. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

10. Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1. Instrukcja uruchomienia dziennika elektronicznego

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut SP47

STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Regulamin stołówki szkolnej 2020/2021

2. Zasady korzystania z obiadów szkolnych 2020/2021

3. Umowa Żywienie w roku szkolnym 2020/2021 (uczniowie)

4. Druk rezygnacji z obiadów szkolnych

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Karta zapisu dziecka do świetlicy SP47 w roku szkolnym 2020/2021

UBEZPIECZENIE

1. Warunki ubezpieczenia InterRisk na rok szkolny 2017/18