Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA

1.Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik-SP 47

COVID19 – procedury

1. Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

4. Procedura na wypadek wystąpienia zagrożenia COVID19

5. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

6. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

7. Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

8. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

9. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

10. Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1. Instrukcja uruchomienia dziennika elektronicznego

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut SP47

STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Regulamin stołówki szkolnej 2021 2022

2. UMOWA na obiady 2021 2022

3. Rezygnacja z korzystania z obiadów

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSKU w roku szkolnym 2021/2022

2. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ +załączniki

3. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU LUB O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4. UPOWAŻNIENIE DZIECKA DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY

UBEZPIECZENIE

1. Warunki ubezpieczenia InterRisk na rok szkolny 2017/18