Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA

1. Regulamin korzystania z podręczników

2. Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik – SP 47

3. Umowa użyczenia formularz zał 1 [cyfrowa]

 Umowa użyczenia podręczników do wydrukowania i wypełnienia ręcznie zał.1

4. Ceny podręczników 2021 2022 zał.2

COVID19 – procedury

1. Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

4. PROCEDURY Covid SP 47

5. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

6. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

7. Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

8. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

9. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

10. Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1. Instrukcja logowania do GPE

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

3. Chronimy dzieci – procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Regulamin stołówki szkolnej 2023/2024

2. UMOWA NA POSILKI 2023/2024

3. Rezygnacja korzystania z obiadów

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2a. ZAŁĄCZNIK 1a Karta zapisu do świetlicy

2b. ZAŁĄCZNIK 1b Karta zapisu do świetlicy (wersja dla osób niewidomych i niedowidzących)

3. ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie o zatrudnieniu

4. ZAŁĄCZNIK 3 Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

5. ZAŁĄCZNIK 4 Upoważnienia do samodzielnego opuszczania świetlicy

6. ZAŁĄCZNIK 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

7. ZAŁĄCZNIK 6 Procedura postępowania – nietrzeźwy opiekun

8. ZAŁĄCZNIK 7 Kodeks świetlicy

AKCJA LATO

Wniosek rekrutacyjny

Plan atrakcji – turnus I

Plan atrakcji – turnus II