Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA (dostępne cyfrowo)

1.Regulamin korzystania z podręczników

2. Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik – SP 47

3. Umowa użyczenia formularz zał 1 [cyfrowa]

 Umowa użyczenia podręczników do wydrukowania i wypełnienia ręcznie zał.1

4. Ceny podręczników 2021 2022 zał.2

COVID19 – procedury

1.Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania -dostępne cyfrowo

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece – dostępne cyfrowo

4.PROCEDURY-Covid-SP-47 dostępne cyfrowo

5. Nie-posyłaj-do-szkoły-i-placówki-chorego-dziecka – dostępne cyfrowo

6. Organizuj-dziecku-jak-najwięcej-czasu-na-świeżym-powietrzu – dostępne cyfrowo

7.Poinformuj-szkołę-jeśli-domownicy-są-objęci-kwarantanną dostępne cyfrowo

8. Przestrzegaj-regulaminu-funkcjonowania-szkoły-w-czasie-epidemii dostępne cyfrowo

9. Przypomnij-dziecku-zasady-bezpieczeństwa-podczas-posiłków dostępne cyfrowo

10. Przypomnij-dziecku-że-zasady-bezpieczeństwa-obowiązują-przed-lekcjami-i-po-nich  dostępne cyfrowo

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj-na-bieżąco-informacje-od-dyrektora-szkoły-lub-nauczycieli dostępne cyfrowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1. Instrukcja uruchomienia dziennika elektronicznego

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut SP47

2.Regulamin Samorządu Uczniowskiego dostępne cyfrowo

STOŁÓWKA SZKOLNA (dostępne cyfrowo)

1. Regulamin stołówki szkolnej 2021 2022

2.UMOWA-NA-POSILKI 2021 2022

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej (REZYGNACJA z obiadów)

ŚWIETLICA SZKOLNA (dostępne cyfrowo)

1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2. ZAŁĄCZNIK 1 Karta zapisu do świetlicy (wersja dla osób niewidomych i niedowidzących)

3. ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie o zatrudnieniu

4. ZAŁĄCZNIK 3 Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

5. ZAŁĄCZNIK 4 Upoważnienia do samodzielnego opuszczania świetlicy

6. ZAŁĄCZNIK 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

7. ZAŁĄCZNIK 6 Procedura postępowania – nietrzeźwy opiekun

8. ZAŁĄCZNIK 7 Kodeks świetlicy