W bibliotece

Godziny pracy biblioteki i czytelni multimedialnej

BIBLIOTEKA ICIM
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.30 – 15.00

7.30 – 15.00

dzień prac wewnętrznych

7.30 – 15.00

7.30 – 15.00

nieczynna

12.10 – 14.00

7.30 – 11.50

7.30 – 12.55

9.15 – 10.55

Przez cały rok szkolny uczniowie mogą wspomagać się lekturami w domenie publicznej, korzystając z projektu Wolne Lektury.

Lektury klas 1-3 [cyfrowy]
Lektury klasa 4-6 [cyfrowy]
Lektury klasa 7-8 [cyfrowy]

Masz ochotę poczytać, bądź szukasz lektury, sprawdź ofertę na poniższym widgecie.

Znajdziesz tu między innymi lektury:

  • Balladyna, Juliusz Słowacki
  • Dziady, Adam Mickiewicz
  • Zemsta, Aleksander Fredro
  • Janko Muzykant , Henryk Sienkiewicz
   oraz wiele innych, zapraszamy do korzystania!

PODRĘCZNIKI
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu.
numer rachunku: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209
W tytule zwrotu powinny być zawarte dane:
Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika

dodatkowe informacje w  Regulaminie korzystania z podręczników darmowych w SP 47 w Gdańsku:

Regulamin korzystania z podręczników
Regulamin korzystania z podręczników
Ceny podręczników
Ceny podręczników na rok szkolny 2023/2024
Instrukcja postępowania w przypadku zagubienia bądź zniszczenia podręcznik
instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik – SP 47

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu . Kwota ta stanowi dochód szkoły.

numer rachunku: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209.

W bibliotece i czytelni multimedialnej zawsze chętnie cię widzimy, nie stawiamy stopni, do niczego nie zmuszamy.

   W bibliotece możesz:

 

 • wybierać, wypożyczać przeglądać ciekawe książki
 • czytać czasopisma
 • szukać informacji

 

W czytelni możesz:

 

 • szukać informacji w tradycyjnych wydawnictwach informacyjnych (encyklopedie, słowniki, leksykony), w multimediach oraz w Internecie
 • wykorzystywać komputer jako narzędzie pracy
Tu możesz  czytać, odrabiać lekcje,  myśleć, mieć spokój, uśmiechać się!
 • Biblioteka posiada wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni znajdują się 4 komputery multimedialne.
 • Księgozbiór biblioteki liczy około 11 tys. dokumentów bibliotecznych.
 • Zbiory biblioteki obejmują: wydawnictwa informacyjne, lektury dla poszczególnych klas, literaturę popularnonaukową i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór pedagogiczny i metodyczny dla nauczycieli.
 • Gromadzimy zbiory książkowe i multimedialne.
 • Prenumerujemy czasopisma
 • dla uczniów ( „Kumpel”, Komputer świat, „Świerszczyk”, „Junior”, „Victor Junior”);
 • dla nauczycieli. („Biblioteka w Szkole”, „Monitor Dyrektora Szkoły”, „Głos Nauczycielski”,  „Świetlica”, „Wszystko dla Szkoły”, „Życie Szkoły”.