Program „6-10-14 dla zdrowia”

6-10-14 DLA ZDROWIA”

kompleksowy program zdrowotny

dla dzieci 9 – 11 letnich z klas III, IV, V szkół podstawowych

Cele programu:

 • poprawa stanu zdrowia dzieci,
 • edukacja zdrowotna uczniów,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • przeciwdziałanie powszechnym zaburzeniom zdrowotnym: wady postawy ciała, nadwaga, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.

Organizacja programu:

 • Program prowadzony jest na terenie naszej szkoły co trzy lata.
 • Badania diagnostyczne wykonają lekarze Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku.
 • Badania obejmą:
 • ocenę postawy ciała,
 • ocenę masy ciała,
 • test wydolności fizycznej,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 • Dziennie w programie badań uczestniczy 20-25 dzieci.
 • Dzieci z prawidłowymi wynikami badan otrzymują materiały edukacyjne.
 • Dzieci z wykrytymi problemami zdrowotnymi zostają zakwalifikowane do programu opieki specjalistycznej w ciągu 14 dni od daty badania.
 • Etap opieki specjalistycznej organizowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku obejmuje:
 • badania laboratoryjne,
 • 4 wizyty u lekarzy specjalistów,
 • 5-godzinny kurs dla rodziców,
 • konsultacje elektroniczne z lekarzami specjalistami,
 • dostęp do aplikacji internetowej.

UCZESTNICTWO DZIECI I RODZICÓW

WE WSZYSTKICH ETAPACH PROGRAMU JEST BEZPŁATNE!!!

WYMAGANA JEST ZGODA RODZICÓW!!!

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.dlazdrowia.uck.gda.pl

Szkolny koordynator programu „6-10-14 dla Zdrowia”