Rada Rodziców SP47

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2022/2023

p. Anna Rożek – przewodnicząca

p. Agnieszka Długosz-Zglinicka – z-ca

CZŁONKOWIE RADY

p. Julita Kuklińska, p. Joanna Organiak, p. Rafał Kowalczyk,

p. Kamila Kotlicka, p. Anna Obtułowicz-Chajewska, p. Sonia Kaniuka-Jakubowska

KONTAKT - RADA RODZICÓW SP47

Aby skontaktować się z Radą Rodziców naszej szkoły, proszę kierować swoje wiadomości na adres:

rodzice.sp47@o2.pl 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW SP47

Bank Pekao 86 1240 5400 1111 0011 0360 7738