Sprawozdanie „6-10-14” – 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW BADAŃ PROWADZONYCH W NASZEJ SZKOLE W RAMACH PROGRAMU „6-10-14 DLA ZDROWIA

W listopadzie 2019 roku specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zbadali 38 uczniów naszej szkoły.

Badanie diagnostyczne obejmowało:

  • ocenę postawy ciała,
  • ocenę masy ciała,
  • test wydolności fizycznej,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  1. Wyniki badań postawy ciała:

Ocena postawy ciała dziewcząt  i chłopców

Postawa prawidłowa wynosi 20 osoby tj. 52,63% badanych uczniów

Postawa nieprawidłowa wynosi 18 osób tj. 47,37% badanych uczniów

WNIOSKI :

W wyniku badań przesiewowych wykryto wady postawy ciała u 18 osób, co stanowi 47,3 % ogółu badanych.

  1. Ocena wydolności fizycznej:

Ocena wydolności fizycznej  dziewcząt  i chłopców

Doskonała : 10 osób tj. 30,30% badanych

Bardzo dobra : 12 osób tj. 36,36% badanych

Dobra : 7 osób tj. 21,21% badanych

Dostateczna : 3 osoby tj. 9,09% badanych

Słaba : 1 osoba tj. 3,03% badanych

WNIOSKI:

Odsetek uczniów z wydolnością fizyczną poniżej normy wynosi 3 %

  1. Ocena masy ciała:

Masa ciała : dziewcząt  i chłopców

Masa ciała w normie : 25 osób tj. 65,79% badanych

Znaczna niedowaga : 0 osób tj.  0% badanych

Niedowaga : 0 osób tj. 0 % badanych

Szczupłość: 4 osoby tj.  10,53% badanych

Nadwaga : 7 osób tj. 18,42% badanych

Otyłość : 2 osoby tj. 5,26% badanych

WNIOSKI :

W naszej szkole odsetek uczniów z nadwagą i otyłością wynosi 23,7%                          ( 9 uczniów)

  1. Ocena ciśnienia tętniczego:

Ciśnienie tętnicze  dziewcząt  i chłopców

W normie: 34 osoby tj.  89,47% badanych

Podwyższone:  4 osoby tj. 10,53% badanych

WNIOSKI:

Odsetek dzieci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym w naszej szkole wynosi 10,5% ( 4 uczniów).

  1. Podsumowanie wyników:

W wyniku badań u 9 uczniów ( co stanowi 23,6 %) zostały wykryte czynniki ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Uczniowie ci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu programu „6-10-14 dla Zdrowia”, gdzie zostaną poddani kompleksowej interwencji edukacyjno-leczniczej.

Masa ciała :

nadwagę stwierdzono u 7 uczniów (18,4%), natomiast otyłość stanowi 5,2% przebadanej grupy.

Ciśnienie tętnicze:

4 z 38 uczniów, co stanowi 10,5% ma podwyższone ciśnienie tętnicze.

Wydolność fizyczna:

do  testu przystąpiło 33 uczniów. Słaba wydolność krążeniowo-oddechowa wykazana została u 3 % z grupy uczniów przystępujących do testu wydolnościowego.

Postawa ciała:

18 z przebadanych uczniów ( 47,3 %) ma nieprawidłową postawę ciała

Na podstawie raportu UCK opracował szkolny koordynator
ds. programu „6-10-14 dla Zdrowia