O Patronie

patronW 1976 roku patronat nad Szkołą Podstawową nr 47 w Gdańsku Chełmie objęła Kaszubska Brygada Wojsk Pogranicza. 10 czerwca, w związku z obchodami 10 rocznicy powstania szkoły, nadano jej imię Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Z tej okazji, cztery dni później, wmurowano przy wejściu do szkoły okolicznościową tablicę pamiątkową. Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza wielokrotnie pomagała szkole w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, a także wychowawczych. Duże znaczenie odegrała w organizacji uroczystości 30-lecia powstania szkoły, połączonej z 20-leciem nadania imienia.

 Krótki rys historyczny
Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza.

patron113 września 1945 roku naczelny dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz powołujący do życia Wojska Ochrony Pogranicza. Ten historyczny w dziejach tych wojsk rozkaz, był podstawowym dokumentem, który ustalał skład i strukturę organizacyjną nowej formacji Wojska Polskiego, przeznaczonej do ochrony polskich granic. W 1958 roku na bazie 16 Brygady WOP sformowano 16 Kaszubską Brygadę WOP, która swoją bazę miała w Gdańsku Nowym Porcie, a podlegała Dowództwu WOP w Warszawie. W jej skład wchodziły:

1. Dowództwo, sztab i pododdziały dowodzenia.
2. Batalion Portowy WOP Gdańsk.
3. Batalion Portowy WOP Gdynia.
4. Dywizjon Ochrony pogranicza Gdańsk Westerplatte.
5. Strażnice WOP: Władysławowo, Jastarnia, Jantar i Krynica Morska.
6. Graniczne Placówki Kontrolne:
Władysławowo – rybacka
Hel – rybacka
Gdynia – morska i rybacka
Gdańsk – morska
od 1968 Gdańsk Rębiechowo – lotnicza

patron2Na uwagę zasługuje także fakt powstania Orkiestry. W pierwszych latach orkiestra liczyła 22 muzyków. Z upływem czasu liczba ta wzrastała. W latach pięćdziesiątych, gdy dostęp do środków przekazu był ograniczony, orkiestra była dużą atrakcją dla społeczeństwa Wybrzeża. Dawała koncerty w zakładach pracy, instytucjach, szkołach i kościołach podczas uroczystości i świąt. Do dnia 16 maja 1991 roku orkiestra funkcjonowała w strukturze Wojsk Ochrony Pogranicza a od tego dnia działa jako jedna z dwóch orkiestr w nowej formacji – Straży Granicznej, pod nazwą Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprócz orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej jest jedyną występującą w mundurach marynarskich.
Nasza szkoła także miała przyjemność gościć tę wspaniałą orkiestrę podczas uroczystości szkolnych.

patron3W 1976 roku, po kolejnych zmianach organizacyjnych, powstała Kaszubska Brygada WOP, która działała do 15 maja 1991 roku. Rozformowanie Kaszubskiej Brygady WOP spowodowało zmiany. Lewy odcinek – Wybrzeże Bałtyckie weszło w skład Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Prawy odcinek – granica wschodnia weszła w skład Mazursko-Warmińskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Morski oddział Straży Granicznej w Gdańsku im. Płk Karola Bacza działa do dziś. Do jego zadań należy:

* Ochrona granicy morskiej
* Organizowanie kontroli ruchu granicznego w przejściach granicznych
* Zwalczanie zorganizowanej przestępczości i niedopuszczanie do przemytu ludzi, narkotyków oraz innych towarów w przejściach granicznych i na granicy morskiej
* Wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców
* Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu przejść granicznych oraz strefie nadgranicznej
* Zabezpieczenie interesów ekonomicznych Rzeczpospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich
* Wykrywanie zanieczyszczeń środowiska na morzu i ustalanie ich sprawców
* Udział w akcjach ratowania życia na morzu.

Wprawdzie Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza już nie istnieje, jednak szkoła dalej współpracuje z obecną jednostką, jaką jest Morski Oddział Straży Granicznej. Między innymi oficerowie brali udział w pasowaniu klas pierwszych na uczniów szkoły.

Więcej informacji na temat Kaszubskiej Brygady WOP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej można znaleźć na stronie www.morski.strazgraniczna.pl

Zdjęcia ze sztandarem i orkiestry zaczerpnięte z podanej strony.

Dziękujemy panu komandorowi podporucznikowi Jarosławowi Kowalskiemu za pomoc w zebraniu i usystematyzowaniu powyższych informacji.