Płatności za obiady – maj 2024

Informujemy, że kwota do zapłaty za obiady za miesiąc maj 2024 r. wynosi:

  • dla oddziałów przedszkolnych: 99,00 zł (18 dni x 5,50 zł = 99,00 zł)
  • dla klas 1 – 3: 99,00 zł (18 dni x 5,50 zł = 99,00 zł) – w tej kwocie ujęte są dni, w których odbywają się egzaminy klas 8. jeśli dziecko nie będzie korzystać w tych dniach z obiadów, proszę o kontakt z intendentem najpóźniej do dnia 7.05.2024 r.
  • dla klas 4 – 8: 82,50zł (15 dni x 5,50 zł = 82,50 zł) – w tej kwocie odjęte są dni, w których odbywają się egzaminy klas 8.

Termin płatności: do 5 maja 2024 r.

Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Duży napis Obiady, po lewej stronie napisu oraz nad nim różne warzywaWARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Uczeń może korzystać z posiłków wyłącznie po podpisaniu umowy obiadowej. Umowa obiadowa powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego i złożona w dwóch egzemplarzach do skrzynki umieszczonej przy wejściu szkoły bądź przesłana na email: obiady.sp47@gmail.com Czytaj dalej

Skip to content