Wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty 2020/2021

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy I na rok szkolny 2020/2021 zapewnia szkoła. Należy jedynie zakupić podręcznik do religii: „Poznaję Boży świat” – podręcznik z ćwiczeniami w jednym – Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwa Jedność oraz wyprawkę. Podstawowa wyprawka dla ucznia klasy I 2020-2021

Zwrot podręczników 2019/2020r.

Prosimy, aby uczniowie dokładnie przygotowali komplety podręczników oraz książki do zwrotu. Klasy przychodzą w ustalonych dniach indywidualnie, według przygotowanego harmonogramu, aby ograniczyć liczbę osób przebywających razem.
Książki będziemy przyjmować w łączniku koło sali gimnastycznej. Uczniowie wchodzą pojedynczo.
W razie zagubienia bądź zniszczenia podręcznika, należy przynieść dowód wpłaty za podręcznik. Czytaj dalej

Zwrot podręczników 2018/2019r.

Wkrótce aktualizacja terminów zwrotów oraz cen podręczników  w roku szkolnym 2019/2020

Od 7-14 czerwca 2019r. Klasy I-VIII oddają komplety podręczników. Dzień i godzina wg harmonogramu – na jednej godzinie jedna klasa.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu.

numer rachunku: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209.

W tytule zwrotu powinny być zawarte dane:
Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika

Dodatkowe informacje w  Regulaminie korzystania z podręczników darmowych w SP 47 w Gdańsku.
UWAGA: W  roku szkolnym 2018/19 w klasach 3,6  podręczniki są użytkowane ostatni rok, proszę nie wpłacać pieniędzy na konto szkoły za zagubiony bądź zniszczony podręcznik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika w ramach rekompensaty uczeń przynosi inną książkę do biblioteki.
ceny podreczników 2018 2019