Regulaminy konkursów międzyszkolnych

Regulaminy konkursów międzyszkolnych w roku szkolnym 2022/2023:

  • KONKURSY ZWIĄZANE Z KSIĄŻKĄ I CZYTELNICTWEM

Międzyszkolny Konkurs na Zakładkę do książki
„Październik – miesiąc dobroci dla zwierząt”
regulamin konkursu międzyszkolnego Zakładka SP47
załącznik nr 1 oświadczenie
załącznik nr 2 lista uczestników

  • KONKURSY MATEMATYCZNE

LIGA MATEMATYCZNA – edycja 2022/2023:
Regulamin Ligi Matematycznej 2022-2023
Liga Matematyczna I etap – zadania

  • KONKURSY JĘZYKOWE

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – „GRAMMAR GENIUS”
Regulamin konkursu „GRAMMAR GENIUS”
Karta zgłoszenia

  • KONKURSY RÓŻNE

Wojewódzki Konkurs Pomocy Przedmedycznej „NAJWIĘCEJ MOCY JEST W PIERWSZEJ POMOCY”
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z PP VER. 5

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżn. zm. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) art. 67a.
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk, z dnia 14 lutego 2003r.

Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania

BIBLIOTEKA

1. Regulamin korzystania z podręczników

2. Instrukcja postępowania za zniszczony lub zagubiony podręcznik – SP 47

3. Umowa użyczenia formularz zał 1 [cyfrowa]

 Umowa użyczenia podręczników do wydrukowania i wypełnienia ręcznie zał.1

4. Ceny podręczników 2021 2022 zał.2

COVID19 – procedury

1. Regulamin lekcji w czasie zdalnego nauczania

2. Procedury postępowania na lekcjach WF-u, basenie i szatni

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa w bibliotece

4. PROCEDURY Covid SP 47

5. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

6. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

7. Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

8. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

9. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

10. Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

11. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

12. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

1. Instrukcja logowania do GPE

DOKUMENTACJA SZKOLNA

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Regulamin stołówki szkolnej 2022 2023

2. UMOWA-NA-POSILKI 2022 2023

3. Rezygnacja korzystania z obiadów

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2a. ZAŁĄCZNIK 1a Karta zapisu do świetlicy

2b. ZAŁĄCZNIK 1b Karta zapisu do świetlicy (wersja dla osób niewidomych i niedowidzących)

3. ZAŁĄCZNIK 2 Oświadczenie o zatrudnieniu

4. ZAŁĄCZNIK 3 Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

5. ZAŁĄCZNIK 4 Upoważnienia do samodzielnego opuszczania świetlicy

6. ZAŁĄCZNIK 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

7. ZAŁĄCZNIK 6 Procedura postępowania – nietrzeźwy opiekun

8. ZAŁĄCZNIK 7 Kodeks świetlicy