Gdańska Galeria Zmysłów

W środę, 21 lutego uczniowie klasy 3a zwiedzali muzeum w ciemności. To było ciekawe doświadczenie!
 Ideą Gdańskiej Galerii Zmysłów jest poznanie rzeczywistości osób niewidomych za pomocą wszystkich zmysłów, z wyjątkiem wzroku. W ten sposób osoby widzące mają okazję doświadczyć,  z czym mierzą się w swojej codzienności osoby niewidome i niedowidzące.
U. znajdują się przed wejściem do budynku, w tle ściany budynku oraz szyba z logo Gdańska Galeria Zmysłów. Dzieci ustawione w dwóch rzędach, jeden stoi, drugi kuca.
Uczniowie znajdują się w pomieszczeniu, w tle pośrodku tablica z Alfabetem Braell'a, z prawej i lewej strony duże okna. Dzieci ustawione w trzech rzędach, dwa pierwsze klęczą na podłodze, ostatni rząd stoi przy oknach.
Uczniowie znajdują się w pomieszczeniu, w którym na ścianach są przedstawione kolorowe kamienice. Stoły ustawione w literę L. Wszystkie dzieci siedzą na krzesłach, część z nich za stołami, inni przed. Twarze uczniów są skierowane w jedną stronę.