Warsztaty na temat stresu i metod relaksacji dla klas V – VIII

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu uczniowie klas starszych cyklicznie uczestniczą w prowadzonych przez pedagoga szkolnego warsztatach. W ramach tych warsztatów uczniowie uczą się metod radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacji. Tematyka tych warsztatów w czasie pandemii przedstawiana była również online podczas nauki zdalnej zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom.