Opłaty za obiady – listopad 2018r.

Informujemy, iż opłata za obiady w listopadzie 2018 roku wynosi – 76 zł. (odliczony 12 listopada); (wpłaty od 29 X – najpóźniej do 5 XI 2018 r.). 

Proszę zgłaszać terminy wycieczek i innych nieobecności z wyprzedzeniem. Przypominamy, że opłaty można dokonywać wyłącznie poprzez przelew. Prosimy również o wpisywanie nr umowy w tytule przelewu.

Czytaj dalej

Opłaty za obiady – październik 2018r.

Informujemy, iż opłata za obiady w październiku 2018 roku wynosi – 92 zł. (wpłaty najpóźniej do 5 X 2018 r.). 

Proszę zgłaszać terminy wycieczek i innych nieobecności z wyprzedzeniem. Przed dokonaniem płatności proszę o kontakt z intendentką

Przypominamy, że opłaty można dokonywać wyłącznie poprzez przelew. Prosimy również o wpisywanie nr umowy w tytule przelewu.

Czytaj dalej

Obiady w rekolekcje

Informujemy, iż nieobecność dzieci podczas obiadów w rekolekcje (26.02-28.02) należy zgłaszać najpóźniej do 23 lutego. Przypominamy, iż tylko zgłoszone nieobecności będą podstawą do odpisów.