Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżn. zm. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) art. 67a.
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk, z dnia 14 lutego 2003r.

Czytaj dalej