Projekt DINO – PL Diagnoza – Interwencja – Nadciśnienie – Otyłość

Nasza szkoła została wytypowana do realizacji Ogólnopolskiego Projektu DINO– PL. Projekt prowadzi Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Celem projektu jest: profilaktyka nadwagi i otyłości przez zajęcia edukacyjny, a także monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci. Realizacją projektu na terenie placówki i przeprowadzeniem badań zajęła się pielęgniarka szkolna.

Badanie obejmowało: pomiary antropometryczne uczniów klasy II (wagi, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi i tętna); anonimowe badania ankietowe skierowane do rodziców dzieci uczestniczących w badaniu, dotyczące m.in. zdrowia, stylu życia dziecka, w tym zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej; badanie środowiska szkolnego w postaci kwestionariusza dotyczącego m.in. infrastruktury sportowej, organizacji wychowania fizycznego i promocji zdrowia.
Planowany efekt Projektu DINO- PL to poprawa zachowań związanych ze zdrowiem – aktywności fizycznej i odżywiania się, wśród uczestników pilotażowego programu profilaktyki. Pakiet materiałów do pobrania jest dostępny na stronie internetowej  projektu https://imid.med.pl  w zakładce do pobrania.