Od dziś napojom energetycznym mówimy stanowcze NIE!

Tytuł Szkoły Promującej Zdrowie obliguje nas do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz zdrowia naszych uczniów. Nasi ósmoklasiści mieli ostatnio okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez zaproszonych do nas gości. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wraz z p. Anną Rakowską opowiadali o szkodliwości spożywania napojów energetycznych. Ciekawej prezentacji towarzyszyły doświadczenia chemiczne obrazujące ilość cukru w napojach. Dziękujemy naszym gościom za atrakcyjne warsztaty promujące zdrowy styl życia.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wraz z p. Anną Rakowską przebrani w białe fartuchy pokazują prezentację na temat szkodliwości napojów energetycznych na tablicy multimedialnej. Uczniowie klasy 8c i 8e oglądają prezentację.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wraz z p. Anną Rakowską przebrani w białe fartuchy wykonują doświadczenia chemiczne obrazujące ilość cukru w napojach. Uczniowie klasy 8c i 8e obserwują doświadczenia.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wraz z p. Anną Rakowską przebrani w białe fartuchy prezentują na tablicy multimedialnej wyniki swoich badań. Uczniowie klasy 8c i 8e przyglądają się wynikom.
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wraz z p. Anną Rakowską przebrani w białe fartuchy wykonują doświadczenia chemiczne obrazujące ilość cukru w napojach. Uczniowie klasy 8b obserwują doświadczenia.