O cyberbezpieczeństwie komandor porucznik z Regionalnego Centrum Informatyki

W sali lekcyjnej obok tablicy multimedialnej z prezentacją na temat systemu cyberbezpieczeństwa RP stoi komandor porucznik w galowym mundurze z teczką w dłoni. Na pierwszym planie uczniowie siedzący w ławkach obróceni twarzą w stronę tablicy.19 V lekcja Edukacji dla bezpieczeństwa odbyła się z udziałem zaproszonego przez Zosię z klasy 8D gościa. Kmdr por. Dawid Misiak z Regionalnego Centrum Informatyki z Bydgoszczy przybliżył uczniom znaczenie cyberbezpieczeństwa, główne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, sposoby zapobiegania atakom cybernetycznym, a także zadania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W nagrodę uczniowie otrzymali od swojego gościa upominki. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję i prezenty.

W sali lekcyjnej na tle tablic stoją ustawieni w dwa rzędy uczniowie klasy 8D wraz z komandorem porucznikiem w galowym mundurze. Uczniowie trzymają w rękach torebki z upominkami. W sali lekcyjnej obok tablicy multimedialnej z prezentacją na temat systemu cyberbezpieczeństwa RP stoi komandor porucznik w galowym mundurze z teczką w dłoni. Na pierwszym planie uczniowie siedzący w ławkach obróceni twarzą w stronę tablicy. W sali lekcyjnej przed tablicą multimedialną z prezentacją na temat cyberprzestrzeni stoi komandor porucznik w galowym mundurze ze wskaźnikiem i notatkami w dłoni. Na pierwszym planie uczniowie siedzący w ławkach obróceni twarzą w stronę tablicy. W sali lekcyjnej na tle tablicy z napisem cyberbezpieczeństwo, obok tablicy multimedialnej wyświetlającej slajd na temat cyberprzestrzeni NATO stoi komandor porucznik w galowym mundurze ze wskaźnikiem i notatkami w dłoni. Obok tablicy na stojaku mapa, a na pierwszym planie uczniowie siedzący w ławkach obróceni twarzą w stronę tablicy.