PŁATNOŚCI ZA OBIADY – CZERWIEC 2022 r.

Informujemy, że kwota do zapłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2022 r. wynosi: 67,50zł
(15 dni x 4,50 zł = 67,50 zł).

Bardzo proszę o odliczenie od tej kwoty odpisów za maj oraz odpisów za planowane wycieczki w czerwcu.

Termin płatności: do 30 maja 2022 r.