„Pełno” modelunek światłocieniowy w szkicu ołówkowym

„Pełno” modelunek światłocieniowy w szkicu ołówkowym – lekcja plastyki w klasach 7 – nauczyciel Ewa Siemaszko

  1. Kacper Klejbor z kl. 7a Praca przedstawia mnóstwo kul o różnej wielkości
  2. Jan Szóstakowski z kl. 7b Praca przedstawia mnóstwo oddalających się miękkich kul
  3. Aleksandra Jankowska z kl. 7b Praca przedstawia mnóstwo oddalających się miękkich kul
  4. Łucja Gąsiorkiewicz z kl. 7b Praca przedstawia mnóstwo miękkich kul oddalających się centralnie na środku kompozycji
  5. Marta Żołnowska z kl. 7b Praca przedstawia - na dole miękkie kule zachodzące za siebie, z których wyłaniają się ku górze lejące podłużne kształty, łagodnie przechodzące do górnych kul
  6. Tomasz Gadomski z kl. 7a Praca przedstawia mnóstwo oddalających się miękkich kul