„Inicjały” w piśmie artystycznym

„Inicjały” w piśmie artystycznym – lekcja plastyki w klasach 5 – nauczyciel Ewa Siemaszko

  1. Małgorzata Kamińska kl. 5b – narysowała litery „GK” Carmen Drgan z kl. 5b - narysowała litery "CD"
  2. Carmen Drgan z kl. 5b – narysowała litery „CD” Carmen Drgan z kl. 5b - narysowała litery "CD"
  3. Mariia Sitsińska z kl. 5b – narysowała litery ” MS” Mariia Sitsińska z kl. 5b - narysowała litery " MS"
  4. Mateusz Dec z kl. 5b – narysował litery „MD” Mateusz Dec z kl. 5b - narysował litery"MD"
  5. Oleksandra Sitsińska z kl. 5b – narysowała litery „OS” Oleksandra Sitsińska z kl. 5b - narysowała litery "OS"
  6. Dorota Korniluk z kl. 5b – narysowała litery „DK” Dorota Korniluk z kl. 5b - narysowała litery "DK"
  7. Mikołaj Rynkiewicz z kl. 5b – narysował literki „MR” Mikołaj Rynkiewicz z kl. 5b - narysował literki "MR"
  8. Zosia Czerwińska z kl. 5b – narysowała litery „ZC” Zosia Czerwińska z kl. 5b - narysowała litery "ZC"
  9. Antosia Flasińska z kl. 5b – narysowała litery „AF” Antosia Flasińska z kl. 5b - narysowała litery "AF"
  10. Julianna Osasiuk z kl. 5b – narysowała litery „JO” Julianna Osasiuk z kl. 5b - narysowała litery "JO"