Opłaty za obiady – grudzień 2019r. i styczeń 2020r.

Informujemy, że kwota do zapłaty za miesiąc grudzień 2019 roku wynosi: 67,50 zł. (stawka żywieniowa 4,50 zł). Prosimy o uregulowanie w/w kwoty w terminie:  do 30 listopada 2019 r.

Przypominamy, że wpłaty za styczeń dokonujemy wyjątkowo w styczniu. Kwota do zapłaty za miesiąc styczeń: 40,50 zł. termin płatności: 10 styczeń 2020r.