mLegitymacja

mLegitymacja w telefonieMiło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.
mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych/bezpłatnych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Załączniki:
mLegitymacja szkolna – instrukcja „krok po kroku”
Wniosek o wydanie mLegitymacji