Obiady 2021/2022

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do zapisów na obiady w roku szkolnym 2021/2022. Obiady planujemy rozpocząć 6 września 2021 roku.
Warunkiem korzystania z obiadów jest podpisanie umowy i złożenie jej w dwóch egzemplarzach w skrzynce umieszczonej przy wejściu szkoły bądź przesłanie na emaila:obiady.sp47@gmail.com

Prosimy, by umowa była wydrukowana dwustronnie.
Płatność za obiady regulujemy przelewem na indywidualny rachunek bankowy
do dn. 15.09.2021r.
Regulamin stołówki szkolnej 2021 2022
UMOWA na obiady 2021 2022
Rezygnacja z korzystania z obiadów