Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka z kl. 1-3 do świetlicy prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz o wypełnienie i dostarczenie do świetlicy lub do wychowawcy klasy następujące dokumenty: