ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok 2022/2023

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do świetlicy w pierwszym dniu obecności dziecka.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 
Oświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej 
Upoważnienie dziecka do samodzielnego opuszczania świetlicy