Wyprawki Czytelnicze

W ramach kampanii Instytutu Książki, zatytułowanej „Mała książka-wielki człowiek”, która ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.

Kampania Instytutu Książki obejmuje między innymi uczniów klas I oraz ich rodziców, dziadków i opiekunów, aby podkreślić ogromną wartość i rolę międzypokoleniowego czytania. Dzieci otrzymają książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”, a także kreatywny alfabet. Wręczenie Wyprawek uczniom będzie miało uroczysty charakter podczas Pasowania na Czytelnika w bieżącym roku szkolnym.