Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska rozdane!

Mamy przyjemność ogłosić, że wszystkie złożone wnioski o stypendium Prezydent Miasta Gdańska zostały rozpatrzone pozytywnie.

Stypendium otrzymali:
Maja Brodzicka
Zuzanna Borowczak
Julia Rożek
Anna Kobierzyńska
Igor Adamczak
Amelia Pianowska
Konrad Kryński
Martyna Kuklińska
Szymon Lis
Kaja Ziółkowska
Julia Grabowska
Maciej Łopuski.

Stypendium otrzymali zwycięzcy konkursów przedmiotowych i sportowych oraz osoby z wysoką średnią ocen. Wszyscy stypendyści musieli też uzyskać przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!
Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele SP47