„Malarstwo jaskiniowe, Sceny z polowań” – w pracy malarsko-rysunkowej

„Malarstwo jaskiniowe, Sceny z polowań” – w pracy malarsko-rysunkowej. Gama barw ciepłych z akcentem kontrastowym. Lekcja plastyki w klasach 4. Nauczyciel Ewa Siemaszko

Aida Vsiachenkova kl. 4bPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie zarys człowieka. Dalej kolejne postacie człowieka i uciekające jelenie
Alla Sakhro kl. 4bPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie zarys jeleni. Dalej kolejne postacie zwierząt i ludzi z włóczniami
Gustaw Czyzak kl. 4aPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po lewej stronie zarysy człowieka, a po prawej mamutów. Dalej kolejne postacie czlowieka i uciekający mamut
Marcel Mirowski kl. 4aPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po lewej stronie zarysy ludzi, a po prawej uciekajacego zwierzęcia. Na niebie czarne, w locie ptaki
Marcelina z kl. 4Praca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po prawej stronie zarysy ludzi, a po prawej uciekajacych mamutów. Na drugim planie podobnie
Max Maksimowicz kl. 4aPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po prawej stronie zarysy biegnących ludzi, a po prawej uciekającego zwierzęcia
Michał Kaminski kl. 4aPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po lewej stronie zarysy uciekającego zwierzęcia, a po prawej goniących go ludzi. Na niebie czarne ptaki
Nina Danielewicz kl. 4bPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie zarysy ludzi, a po lewej stronie galopujących mamutów
Sofiia Radchenko kl. 4bPraca inspirowana malarstwem paleolitu ze sceną z polowania. Na pierwszym planie, po lewej stronie zarysy mamutów, a po prawej ludzi z włóczniami