Krzyk Edvarda Muncha – we własnej interpretacji

„Krzyk Edvarda Muncha – we własnej interpretacji ” – praca malarska pastelami olejnymi. Lekcja plastyki w klasach 7. Nauczyciel Ewa Siemaszko.

Filip Ziółkowski kl. 7bPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i wielokolorowego nieba

Julia Hirsz kl. 7cPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i wielokolorowego nieba

Katarzyna Kućko kl. 7bPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza, gór i nieba
Malwina Lewandowska kl. 7aPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać szkieletu człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i żółtego nieba
Oliwia Wasilewska kl. 7bPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i wielokolorowego nieba
Yehor Skorbach kl. 7bPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i wielokolorowego nieba
Zosia Zawistowska kl. 7aPraca przedstawia zinterpretowany obraz „Krzyk” Muncha, na którym widzimy na pierwszym planie symboliczną, zniekształconą postać człowieka znajdującego się na pomoście. W głębi obrazu zarys morza i nieba