Konto bankowe Rady Rodziców

Chcieliśmy poinformować o powstałym koncie bankowym Rady Rodziców SP47. Przez konto można m.in. dokonywać wpłat na fundusz Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza. Numer konta: Bank Pekao 86 1240 5400 1111 0011 0360 7738