Gryfikacja na matematyce

Gry komputerowe, Internet oraz nowinki techniczne uznawane są często za jedną z największych plag naszych czasów, odciągającą uczniów od nauki. A może jest to medium, które można wykorzystać aby zaciekawić i wciągnąć dziecko w świat nauki.

Podstawa programowa, która zaleca nauczycielom rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych wskazuje, że nowoczesna technologia stanowi świetne uzupełnienie i rozwinięcie tradycyjnych metod nauczania – trzeba tylko wiedzieć jak wprowadzić ją do swoich zajęć.
Zadaniem gryfikacji jest wykorzystanie ukształtowanej przez gry bazy skojarzeń w celu zainteresowania uczniów przedmiotem oraz zmotywowania ich do pracy we własnym zakresie. Nauczyciele, którzy przetestowali tę metodę w praktyce, wypowiadają się o niej bardzo pozytywne. Zwłaszcza, że wyniki tej metody nie przekładają się jedynie na lepsze oceny zespołu, ale również na poprawę zachowania oraz zwiększenie motywacji wśród uczniów.W obecnym roku szkolnym na lekcjach matematyki w klasach 6 B, C i D wprowadzone zostały elementy grywalizacji na bazie platformy Classcraft. Jest to rozbudowana aplikacja, w której uczniowie wcielają się w postać wirtualnego członka drużyny (Maga, Strażnika lub Uzdrowiciela).

Gryfikacja jest metodą wykorzystującą elementy gier w celu motywacji uczestników do wykonania konkretnych, zaplanowanych zadań. Wykorzystanie gryfikacji podczas zajęć lekcyjnych sprawia, iż zadania stają się dla uczniów zabawą, która wykorzystuje zakorzenione w psychice reakcje na dane bodźce. Innymi słowy, nauczyciel jest w stanie wykorzystać fascynację młodych ludzi grami jednocześnie “przemycając” wartości i informacje za pomocą podobnych metod, jak te wykorzystywane przez gry komputerowe. Bawiąc się uczymy i ucząc się bawimy. A chyba o to chodzi aby nauka była przyjemnością a nie smutnym obowiązkiem.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gry-komputerowe-i-wideo-w-szkolach-rusza-pilotaz-programu

https://www.classcraft.com/

https://etwinning.pl/odczarowac-gryfikacje/