Gdańsk z przewodnikiem

Klasy czwarte zwiedzają z przewodnikiem Gdańsk.

.