Biwak Mikołajkowy

Jeden z pierwszych weekendów grudnia to czas tradycyjnego Biwaku Mikołajkowego organizowanego przez Szczep "Bór". W tym roku (w dniach 02-04.12)  zuchy i harcerze z 91GGZ i 91GDH pojechali aż do Władysławowa, aby tam wspólnie bawić się i – co również stało się tradycją – pomóc św. Mikołajowi. Zuchy uczestniczyły także w zajęciach przybliżających baśnie H. Ch. Andersena.

Punktem kulminacyjnym biwaku była uroczysta kolacja, na którą przybył sam św. Mikołaj, aby podziękować za pomoc i ofiarować drobne upominki.

Galeria…