AED ratuje życie!

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to urządzenie, które coraz częściej można spotkać w wielu miejscach publicznych takich jak: dworce, lotniska, pływanie, stadiony, stacje benzynowe, środki komunikacji. Dzięki działalności uczniów ze Szkolnego Koła HOPR od niedawna AED jest również na wyposażeniu SP 47.

Nasza społeczność szkolna może czuć się bezpieczniej. Szkolna ekipa ratunkowa została już poinstruowana przez ratownika medycznego w zakresie obsługi AED. Defibrylator ratuje życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ w takich sytuacjach pomoc musi być udzielana jak najszybciej, jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. AED jest bardzo proste w obsłudze, w razie NZK może je obsłużyć także osoba bez żadnego przeszkolenia. Życzymy naszej szkolnej społeczności, aby nasze AED nie musiało być nigdy wykorzystane, oby tylko dawało nam poczucie bezpieczeństwa.

Galeria…