Piramidy gimnastyczne

W styczniu dziewczęta klas VII i VIII budowały na lekcjach wychowania fizycznego piramidy gimnastyczne. Powstały liczne budowle dwu oraz wieloosobowe. Rekordową piramidę zbudowały dziewczęta z klas VIIIA oraz VIIID.

Sięgnęły sufitu, ich budowla z ciał miała cztery piętra i składała się z 10 osób.  Na szczycie stanęła najodważniejsza uczennica Julia Zajder z klasy VIIID.

Galeria…