Tak dużo, że się nie mieści

„Tak dużo, że się nie mieści”  modelunek światłocieniowy w ołówku – wystawa prac klas 7.

 

Galeria…