„Choinki” – technika klas 6

Prace wykonane na zdalnych lekcjach techniki
w klasach 6