Projekt prozdrowotny „Zdrowa stopa” 👣

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 uczniowie klas I-III na zajęciach Fit Klasy brali udział w projekcie prozdrowotnym „Zdrowa stopa” 👣
Na podstawie odbitek swoich stóp oceniali ich stopień wysklepienia, poznali prawidłową budowę stóp oraz ich wady. 

W praktyce nauczyli się w jaki sposób można leczyć i zapobiegać wadom stóp poprzez ruch. Wykonali wiele ćwiczeń i zabaw przeciw płaskostopiu. 

Trzech chłopców i cztery dziewczynki ustawionych w szeregu kucają na podłodze. Dwóch chłopców trzyma w rękach butelki z wodą. Za dziećmi są dwie tablice, na których jest kilkadziesiąt prac z odbitkami kolorowych stóp. Po prawej stronie są brązowe drzwi. Trzy dziewczynki i jeden chłopiec stoją w szeregu, przed nimi kuca trzech chłopców. Za dziećmi stoi tablica na której są prace z kolorowymi odbitkami stóp. Po lewej stronie na ścianie jest druga tablica z kolorowym napisem i z pracami kolorowych odbitek stóp oraz dwa plakaty. Trzy dziewczynki i troje chłopców stoją na korytarzu szkolnym ustawienie w szeregu. Za nimi stoi tablica z pracami kolorowych odbitek stóp. Na ścianie, po lewej stronie jest tablica również z pracami kolorowych odbitek stóp, a nad nimi jest kolorowymi napis. Obok wiszą plakaty na ścianie. Sześciu chłopców stoi w szeregu na ławeczce gimnastycznej, czterech z nich trzyma w rękach prace z odbitkami swoich stóp. Przed nimi na podłodze siedzą cztery dziewczynki, dwie z nich trzymają w rękach prace z odbitkami swoich stóp. Za nimi jest duże lustro, w którym odbija się salka do ćwiczeń ze sprzętem sportowym i drabinkami. Trzy uśmiechnięte dziewczynki i czterech chłopców siedzi na ławce gimnastycznej. Dwie dziewczynki i dwóch chłopców trzymają w rękach prace z odbitkami swoich stóp. Obok ławki, po prawej stronie na podłodze siedzi chłopiec i dziewczynka. Za dziećmi jest duże lustro, w którym odbija się salka do ćwiczeń ze sprzętem sportowym i drabinkami. Cztery dziewczynki siedzą na ławeczce gimnastycznej. Przed nimi na podłodze leżą białe kartki. Dziewczynki trzymają w palcach stóp flamastry i rysują stopą na kartce. Za dziewczynkami jest duże lustro, obok drabinka gimnastyczna. Kilkanaścioro dzieci chodzi po torze przeszkód ustawionych z mat i dysków sensorycznych na obwodzie kwadratu. W tle jest sala do ćwiczeń ze sprzętem sportowym: drabinkami, materacami. Trzech chłopców i dziewczynka pokonują tor przeszkód zbudowany z kolorowych mat i dysków sensorycznych. W tle jest drabinka i ławeczka gimnastyczna. Dwóch chłopców siedzi na podłodze i podpiera się rękoma z tyłu o podłogę. Palcami stóp rozrywają kawałki gazety. W tle są: ławeczka i drabinki gimnastyczne oraz niebieski materac. Kilkoro uczniów ubranych w białe koszulki i spodenki chodzi po kolorowych matach i dyskach sensorycznych. W tle jest salka do ćwiczeń ze sprzętem sportowym: ławeczkami i drabinkami gimnastycznymi, niebieskim materacem. Dwóch chłopców i dwie dziewczynki ubrani w stroje sportowe siedzą na podłodze i wykonują ćwiczenie. W tle jest salka do ćwiczeń z drabinkami i ławeczkami gimnastycznymi oraz dużym lustrem