Turniej piłki koszykowej dziewcząt klas VI-tych

22 marca 2018 roku na szkolnej sali gimnastycznej odbył się Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt Klas VI. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, a czas gry każdego spotkania wynosił 20 minut. Klasy reprezentowane były przez 6-osobowe składy podzielone na 2 podzespoły.

Wyniki kolejnych meczy:

VIB : VIC                  8 : 15

VIC : VIA                  18 : 18

VIA : VIB                  28 :16

Klasy VIA oraz VIC zremisowały i rozstrzygnęły rzutami osobistymi ostateczne zwycięstwo w turnieju. Najlepsza okazała się klasa VIA, drugie miejsce zajęła VIC. VIB uplasowała się na trzeciej pozycji przegrywając oba spotkania. Zespoły nagrodzono pamiątkowymi medalami oraz dyplomami, które wręczyła Pani Dyrektor.

Gratulujemy wszystkich celnych rzutów i przestrzegania zasad fair-play.

Galeria…