Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z póżn. zm. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) art. 67a.
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk, z dnia 14 lutego 2003r.

Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania (rozszerzenie pdf)

1. Instrukcja uruchomienia dziennika elektronicznego

2. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

3. Regulamin korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

4. Statut_Szkoły

5. ZDROWY UCZEŃ 2018 SPRAWOZDANIE

6. List IV Plenarne Forum Aktywnych Rad Rodziców

7. Warunki ubezpieczenia InterRisk na rok szkolny 2017/18

8.Regulamin i zał. nr 2 rok 2018 2019 Zawiera: Regulamin korzystania z podręczników, umowę użyczenia oraz ceny podręczników.

9. instrukcja postępowania – zniszczony_podręcznik

10. Druk umowy na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 2018/19

11. Druk rezygnacji z obiadów szkolnych