Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 47

Z przyjemnością informujemy, że Komenda Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście oraz 91 Gdańska Drużyna Harcerska „Źródło” i 91 Gdańska Gromada Zuchowa „Smerfna kraina”, składają Dyrektorowi Szkoły Pani Barbarze Deptale podziękowania. Za wspieranie działalności naszych jednostek na terenie SP47 oraz podejmowanie współpracy z harcerską bracią – czuwaj! Czytaj dalej

Ostatnie zbiórki…

Nadszedł ten czas! Ostanie zbiórki 91 GGZ "Smerfna Kraina" oraz 91 GDH "Źródło" połączyły zuchy i harcerzy z naszej szkoły. Wspólna gawęda, zabawy i gra terenowa sprawiły, że już wiemy, że warto być zuchem i super jest być harcerzem! A co będzie dalej? Możemy jedynie zdradzić, że najbardziej doświadczeni członkowie gromady dostali pewne sekretne liściki… 

Czytaj dalej

Zuchy – Ratownicy

W czasie ostatnich zbiórek zuchy z 91 Gdańskiej Gromady Zuchowej poznawały tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z wielkim zaangażowaniem powtarzały, jak i kiedy wezwać pomoc oraz jakie czynności wykonać, gdy zdarzy się wypadek. Jednym z elementów poznawania pracy lekarza i ratownika medycznego było spotkanie z Ratownikami z Harcerskiej Grupy Ratowniczej "Alfa", którzy przybyli do naszej szkoły karetką należącą do Stowarzyszenia Alfa.

Czytaj dalej

Grudniowe światełko – rozdanie nagród

19 grudnia nasza szkoła była świadkiem nie lada wydarzenia – wręczenia nagród dla Artystów, którzy zostali laureatami I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Grudniowe Światełko". Konkurs został zorganizowany przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 47 z Gdańską Chorągwią ZHP. Zuchy oraz Uczniowie nagrodzeni przez Jury odebrali nagrody z rąk pani wicedyrektor mgr Barbary Dąbrowskiej oraz zastępcy Komendanta Chorągwi Gdańskiej hm. Agnieszki Święcickiej.

Czytaj dalej

Świąteczna zbiórka zabawek

We wtorek, 13 grudnia, zakończył się drugi etap naszej akcji "Świąteczna zbiórka zabawek", w ramach której w listopadzie zbieraliśmy zabawki dla dzieci z Papui – Nowej Gwinei. Przedsięwzięcie zostało zainspirowane listem przesłanym drogą elektroniczną na adres szkoły, którego nadawcą był ksiądz Jarosław Wiśniewski, misjonarz, który obecnie pełni swoją służbę właśnie w Papui.

Czytaj dalej

Biwak Mikołajkowy

Jeden z pierwszych weekendów grudnia to czas tradycyjnego Biwaku Mikołajkowego organizowanego przez Szczep "Bór". W tym roku (w dniach 02-04.12)  zuchy i harcerze z 91GGZ i 91GDH pojechali aż do Władysławowa, aby tam wspólnie bawić się i – co również stało się tradycją – pomóc św. Mikołajowi. Zuchy uczestniczyły także w zajęciach przybliżających baśnie H. Ch. Andersena.

Czytaj dalej

Harcerstwo w SP47

W naszej szkole działają dwie jednostki harcerskie: 91 Gdańska Gromada Zuchowa „Smerfna Kraina” oraz 91 Gdańska Drużyna Harcerska „Źródło”, obydwie zostały założone w roku szkolnym 2010/2011.

Jesteśmy członkami Szczepu „Bór”, w którym zrzeszone są gromady i drużyny działające na Chełmie, Ujeścisku oraz od niedawna w Jankowie i na Łostowicach. Należymy do Hufca Gdańsk – Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

W czasie zbiórek realizujemy Harcerski System Wychowawczy, oparty na podstawowych zasadach skautingu wymyślonego przez Roberta Baden – Powella i dostosowanego do polskich realiów przez Andrzeja Małkowskiego. W praktyce oznacza to kształtowanie charakterów młodych ludzi poprzez stawianie im wyzwań. Bardzo ważne są samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność i praca w zespole. Promujemy postawy przyjaźni, wzajemnej pomocy i służby oraz dbania o środowisko naturalne. Jako ZHP jesteśmy członkami – założycielami międzynarodowych organizacji skautowych: WOSM i WAGGGS.

Członkiem ZHP może być każdy, kto wyrazi taką chęć i ma ukończone 6 lat. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów.

Bieżące informacje o naszych działaniach są zamieszczane na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły od strony boiska.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych:

ZHP – zhp.pl

Gdańskiej Chorągwi ZHP – gdanska.zhp.pl

Hufca Gdańsk – Śródmieście – gdańsk.zhp.pl

Szczepu „Bór” – szczep bor.pl