Pasowanie na czytelników

6 lutego uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki. Przed pasowaniem dzieci dowiedziały się wszystkiego o bibliotece szkolnej, poznały zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelni oraz tego, jak należy obchodzić się z książkami. Uczennice z koła bibliotecznego przedstawiły prośby książek. Pierwszaki zaśpiewały piosenkę pt. "Książki".

Czytaj dalej

Zbiory biblioteki i działania

Biblioteka posiada wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni znajdują się 4 komputery  multimedialne oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Księgozbiór biblioteki liczy około 11 tys. dokumentów bibliotecznych.

Zbiory biblioteki obejmują: wydawnictwa informacyjne, lektury dla poszczególnych klas, literaturę popularnonaukową i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór pedagogiczny i metodyczny dla nauczycieli.

Czytaj dalej