Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych

SP 47 realizując projekt SUPER inicjowała wiele przedsięwzięć. W ramach projektu uczniowie Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy HOPR przez ponad rok nie tylko poszerzali swoją wiedzę i nabywali nowe umiejętności, ale także dzielili się swoimi kompetencjami ze społecznością podczas targów wymiany doświadczeń oraz warsztatów z pierwszej pomocy.

Za swoje osiągnięcia uczniowie Koła PP HOPR zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali podsumowującej projekt SUPER, która odbyła się 30.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Podczas gali mieliśmy okazję zaprezentować swoje działania. W ramach nagrody otrzymaliśmy nowy sprzęt do nauki RKO. Z nowoczesnych fantomów i AED zrobimy użytek, gdyż zamierzamy dalej intensywnie działać na rzecz promowania zasad udzielania pierwszej pomocy.

Galeria…