Szkoła nie jedno ma imię

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej w połączeniu z Dniem Języków. Każda klasa pod opieką wychowawcy wykonała plakat prezentujący systemy edukacji  wylosowanego przez siebie kraju.

Zadaniem typowo językowym było przetłumaczenie słownictwa związanego ze szkołą na dany język. Zadaniem klas było również rozwiązanie quizu na platformie Quizizz sprawdzającego wiedzę o naszej szkole.Jury w składzie nauczycieli języków obcych przyznało 3 miejsca za najlepsze prace:

1 miejsce – Finlandia 4b
2 miejsce – Turcja 6d
3 miejsce – Kenia 6f

Wszystkim klasom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za pracę i wspólną zabaw 😊

Galeria…