Spotkanie z rodzicami „zerówkowiczów” i I klasy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku zaprasza rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego „0” i klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie w dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 1700. Miejsce spotkania: sala gimnastyczna.